تبلیغات
palemoon - Bittersweet -within temptation

palemoon

Never lose your heart ...And do come across

Bittersweet -within temptation


امروز صب اصن از کلاس زیست پاک فراموش کرده بودم ساعتای 8 و نیم اینا دوستم زنگ زد خواب بودم تا اون موقع گوشی رو برداشتم قطع شد منم گرفتم خوابیدم ساعت 9 مامانم زنگ زده میگه بدو برو کلاس دیر شد دوستت زنگ زد:|
ینی منو میگی!!!در کمتر از 5 دقیقه آماده شدم مسواک زدم صبحانه خورد وسیله هامو جمع کردم پریدم سوار ماشین شدم!!!
واقعا ارزششو داشت...خانوم وکیلی جون مادرت (به سب ببعی) سال دیگه کلاس مارو وردار!جون من!همین یه سال که از دستت دادیم بسمونه.تورو خدا.جون تری.
+ چهارشنبه یک برنامه چپ اندر قیچی و کج و کوله ای دارم که!!!خدا به خیر کنه:)) 8:30 تا 10 زیست،10:45 تا 12:45 زبان که باید دوباره زود در بیام چون 12:30 امتحان شیمی دارم باز!!!!!
+زبان میخواس کلاس فوق بذاره من گوفتم فردا بچه ها گفتن پنج شنبه منم اصلا عقب نشستم خیلی با خونسردی به دبیره گفتم من نمتونم بیام:) بیاره منو نیگا کرد یکم فک کرد گفت پس یکشنبه گفتم خوبه سریع رفت گفت که ما یک شنبه داریم:) هیچی دیگه بچه ها داشتن خفه ام میکردن که اگه ما میگفتیم کلاس داریم میزد تو دهنمون!!!به من چه من به خاطر زبانم مجبور شدم برم یه کلاس شیمی که بچه هاش افتضاحن!سه تایی حدود 400 تومد سولفیدیم بعد آرتی برگشته میخنده میگه از بچه بگیرین پولتونو !!!!!!!!من به خاطر اینکه خواب عصرگاهی یدونه از هم کلاسی ها بهم نریزه دارم بدبخت میشم:|اعصاب معصابم ندارم :|
+ کافیه این ویدیوی این یونیت اینترویو داشته باشه این مانیتورو از عرض تو حلقم میکنم :|
+
این بیتر سویت منو یاد داستان میندازه...از همه ناراحت...بدون جایی برای گریز....
If I tell you
Will you listen?
Will you stay?
Will you be here forever?
Never go away?

Never thought things would change
Hold me tight
Please don't say again
That you have to go

A bitter thought
I had it all
But I just let it go
Hold your silence
It's so violent
Since your gone

[REF:] All my thoughts are with you forever
Until the day we'll be back together
I will be waiting for you

If I had told you
You would have listened
You had stayed
You would be here forever
Never went away
It would never have been the same
All our time
Would have been in vain
Cause you had to go

The sweetest thought
I had it all
Cause I did let you go
All our moments
Keep me warm
When you're gone

+ من که میدونم گذشتت چی بوده...دیگه برا من اسکی نیا...لااقل جایی که منم گذرم میوفته نه:)
گاهی به این نتیجه میرسم باید پررو باشم.


[ دوشنبه 27 مرداد 1393 ] [ 08:15 ب.ظ ] [ white witch ] [ نظرات() ]