تبلیغات
palemoon - See no tomorrow

palemoon

Never lose your heart ...And do come across

See no tomorrow

واییییییییییییییییییییییی!
گیشتنگ گیشتنگ عرعر!!!!!
امتحان اول شیمی رو اشتب تصحیح کرده بود خخخخخخخخخخخ!100 شدم!چقد خوشالم!
این دومیه هم که آسون بود!
من چقد خوشالم!
پنشنبه نمدونم چ مرگشون بود کلاس ریاضی کنسل شد :(( امروز دارم و 19 تا وسال مثلثات باید حل کنم:| خعلی سخته!2 نفری 5 تاشو حل کردیم :((
باید زود برم هم بتونم جلو بشینم هم بشینیم حل کنیم!فک کنم باید اینقد زود برم که ناهارمم اونجا بخورم :دی!
کلا ذوق مرگ شدم یکم!
------------------
A bitter thought
I had it all
But I just let it go
Hold your silence
It's so violent 
-----------------
دیروز یجورایی یه تصمیم خیلی گنده گرفتم...
من باید له کنم کنکورمو!لهش کنم!
اینقد بزنمش که دیگه نتونه زر بزنه.
این مرتیکه هم تو فصت برابر هی الکی امید  میده:| بزنمش:|
-------------------------
دلم تنگ میشه،برای کتابام که جمعشون کردم و گذاشتم توی جعبه و منتظرم که دوتا کتاب دیگمم(هورینو سیل) از دوستام بگیرم ببوسمشون و بگم ببخشید جا کمه ،کتابای تستم جاتونو خورد و بعدش هلش بدم زیر تختم...
باید تا چن روز دیگه باکنکورم نامزد کنم و بعدشم بشه تنها همدمم،تنها هدفم،تمومش کنم و نفس بکشم
من عاشق ستاره هام،خدا رو شکر اونا ارث کسی نیستن هیچ وقت از دست نمیدمشون ولی خیلی کم شدن،یه ذره و منم تار میبینمشون
یه روز حالم بد شده بود نصفه شب رفتم تو حیاط نفس بتونم بکشم عمق فاجعه جایی بود که نمیتونستم راحت نفس بکشم و با هر نفسم تمام قفسه سینم تیر میکشید روز زمین دراز کشیدم زمین گرم ...ماه و ستاره ها میچرخیدن و منو صدا میزن تا سقوط کنم تو اسمون سرمه ای شب...
بعد اومدم تو خونه خوابیدم:|


[ شنبه 1 شهریور 1393 ] [ 12:04 ب.ظ ] [ white witch ] [ نظرات() ]